Secretariaat:
  juni-juli: GESLOTEN
  Vanaf 1 augustus t.e.m. 31 mei: elke woensdag van 18.15u. tot 19.30u.
  Op afspraak: vrijdag van 19 tot 21u. en zaterdag van 10 tot 12u. 

Bij inschrijvingen moeten spelers vanaf 12 jaar in bezit zijn van ID-kaart. Spelers onder 18 jaar moeten ook vergezeld zijn van een wettige vertegenwoordiger met zijn/haar ID-kaart. Ondertekenen gebeurd met een toegestuurde sms-code.

Gerechtigde correspondent: 
  Jacque Deman - 0477 60 53 30 - jacquedeman@proximus.be 

___

Vanaf de leeftijd van 4,5 jaar kan je zich inschrijven. 
Vanaf 12 jaar zal eerst in samenspraak met de jeugdcoördinator een testtraining worden afgelegd. 

Spelers van de eerste ploeg worden binnen de raad van bestuur geselecteerd. 
Binnen de club worden zowel jongens als meisjes aanvaard. 

Het is een vaststaand feit dat het lidgeld niet alle kosten dekt die wij als club maken op een voetbalseizoen. Denk daarbij ook aan de kosten voor scheidsrechters, voor de infrastructuur, voor de (gediplomeerde) trainers, voor water, verwarming, onderhoud van de terreinen, en zo meer. We herinneren u er ook aan dat u bij de Gemeente terecht kunt voor Vrijetijdscheques en dat u ook bij de Mutualiteiten een bijdrage kunt aanvragen, zie onze pagina ‘Downloads’ voor de nodige documenten.

Lidgelden 2019-2020
 U6 € 200 (één training per week)
 U7 tot U17 € 275
 3de reserven € 250 (één training per week)
 Dames € 275
 Beloften € 300
 Eerste ploegen € 300

Kortingen zijn NIET van toepassing.


In dit bedrag zit: 
- dagelijks onderhoud van infrastructuur & kosten nutsvoorzieningen (kleedkamers, verlichting, terrein,...) 
- het gebruik en aankoop van het materiaal (kledij, ballen, doelen,...)
- wekelijkse begeleiding tijdens trainingen & wedstrijden 
- inschrijving én verzekering bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond 
- drankbonnetje na elke wedstrijd (jeugd, beloften en dames)
- pannenkoekenfestijn
- de Sint

Wist je dat het gemeentebestuur een toelage toekent aan kinderen (gedomicileerd in Nazareth) die zich voor het eerst bij een erkende vereniging met jongerenwerking inschrijft? Dit tot maximum 10 euro. Vraag er naar bij de sportdienst van je gemeente. Bij je mutualiteit is per kalenderjaar ook een bijdrage voorzien.

Leden die zich opnieuw inschrijven gelieve vóór 31 juli hun inschrijvingsgeld te vereffenen. Bij betaling kan de inschrijving, administratief m.b.t. verzekering en KBVB uitgevoerd worden.
Bij niet-betaling zal de speler NIET worden opgesteld in zijn ploeg en is er een extra administratieve kost van 25 euro na 30 september 2019.

 Rekeningnummer voor betaling:
  BE15 1030 1997 8230
  NICABEBB
  vzw Voetbalclub Nazareth-Eke
  Drapstraat 88, 9810 Nazareth
  Vermelding: naam, voornaam van speler en ploeg

Spelers worden ingeschreven volgens leeftijd in de daartoe horende groep. Uitzonderingen hierop moeten door het Bestuur goedgekeurd worden. Elke speler heeft recht op drie oefentrainingen, alvorens te beslissen over eventuele inschrijving. Zolang de club geen goedkeuring van de KBVB heeft ontvangen m.b.t. de inschrijving van de speler, mag deze niet opgesteld worden voor een wedstrijd. 

Spelers die na het verlaten van de club en binnen de TWEE seizoenen terugkomen naar V.C. Nazareth-Eke zal een extra kost van 35 € gevraagd worden te betalen, dit voor de administratiekosten voor heraansluiting bij de KBVB. 

Een nieuwe speler die vanaf januari aansluit zal een mindering krijgen op het lidgeld. 
Bedrag is 80 euro vaste kost (aansluiting en verzekering Bond) + 20 euro (U6 12 euro) per maand.