Download ROOD VIERKANTJE = onder voorbehoud> WEDSTRIJDEN AANDUIDING K.B.V.B <


OF - Klik op onderstaande afbeelding en vul je club (Nazareth-Eke) of clubnummer 4281 in.

http://www.belgianfootball.be/nl/kampioenschappen-uitslagen-rangschikkingen-en-kalenders-0

Ongevallen: Elke aangifte van een ongeval op het voetbalcomplex van Nazareth moet uiterlijk één (1) dag na de feiten worden aangegeven aan het secretariaat.

Ongevallenaangiftes moeten binnen de 14 dagen ingevuld en afgegeven worden op het secretariaat, zoniet kunnen de spelers moeilijkheden krijgen bij de K.B.V.B. Uw mutualiteitklevertje niet vergeten op te kleven. Het ongevalformulier mag je ook deponeren in de brievenbus aan het secretariaat of aan de ingang van de straat.


Ongevallenaangifte

Praktische richtlijnen bij een kwetsuur in verband met uw sportactiviteit: 
Downloads |