46dagen tot
START JEUGDCOMPETITIEGelieve de kalender NIET te kopiëren! 
De laatste updates van de KBVB zijn gelijklopend met die van onze website.
Alle mappen met de wedstrijdbladen worden verzameld in het vak voorzien in de kantine/secretariaat vóór zondag om 17u.
Schorsingen: Trainers gelieve de boekingen zelf bij te houden.
Ongevallen: Elke aangifte van een ongeval op het voetbalcomplex van Nazareth moet uiterlijk één (1) dag na de feiten worden aangegeven aan het secretariaat.
Ongevallenaangiftes moeten binnen de 14 dagen ingevuld en afgegeven worden op de club, zoniet kunnen de spelers moeilijkheden krijgen bij de K.B.V.B. Uw mutualiteitklevertje niet vergeten op te kleven.