Volgende wedstrijd

Klik hier en geef uw clubnaam Nazareth of stamnummer 4281 en dan opzoeken.


Ongevallen: Elke aangifte van een ongeval op het voetbalcomplex van Nazareth moet uiterlijk één (1) dag na de feiten worden aangegeven aan het secretariaat.
Ongevallenaangiftes moeten binnen de 14 dagen ingevuld en afgegeven worden op de club, zoniet kunnen de spelers moeilijkheden krijgen bij de K.B.V.B. Uw mutualiteitklevertje niet vergeten op te kleven.

Ongevallenaangifte

Praktische richtlijnen bij een kwetsuur in verband met uw sportactiviteit: