Sportongeval

De KBVB heeft verzekeringen onderschreven bij de verzekeringsmaatschappij ARENA. Deze verzekeringen dekken schade aan derden (BA = burgerlijke aansprakelijkheid) en lichamelijke schade (LO = lichamelijke ongevallen).

Wat staat u te doen bij een sportongeval?

Onze bedoeling is iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of ongeval kan steeds voorvallen. VC. Nazareth-Eke, als lid van Voetbal Vlaanderen, is aangesloten bij het ‘federaal solidariteitsfonds’. De tussenkomst van dit fonds is aan welbepaalde strikte voorwaarden onderworpen. Daarom is het belang de hierna vermelde regels te respecteren.